Apropó

Aktualitások, események nemrég és majd...

Képek

PillanatokEsemények

Apropó

Események


Gergely-nap

Művészeti Fesztivál

Kövess minket a facebookon!


Támogassa alapítványunkat!


Gödörházy Antal Alapítvány

Székhely: 8315 Gyenesdiás, Kossuth L. u. 91.

Számlaszám: 74500248-10030527

Adószám: 19275880-1-20

Kedves Szülők!

A GYENESDIÁSI ISKOLA, ÓVODA és BÖLCSÖDE Bemutatja:

SZM-Iszom, Dínom-dánom a Kárpáti János ÁAMI aulájában

Szeretettel meghívunk 2020.01.25., szombati napon rendezett intézményi bálunkra, bulinkra. A belépőjegy ára 6000 Ft, a gála vacsora kínálata lent olvasható. A jó hangulatról és talpalávalóról Koller Balázs/Retro Dj/ gondoskodik.

A báli belépők e-jegy formájában, az iskola titkárságán kaphatók. Amennyiben nem alkalmas az időpont, támogatói jeggyel is hozzájárulhattok a rendezvény sikeréhez.

Tisztelettel kérünk, lehetőségeidhez mérten támogasd rendezvényünket tombolatárgyak felajánlásával. A támogatói jegyet vásárolt szülők között is kisorsolunk néhány nyereményt.

Vacsora, zene, tánc, tombola és remek társaság, töltsünk együtt egy emlékezetes estét magunkért és gyermekeinkért!

Kövess minket a facebookon!

Intézmény

Hivatalos, kötelező, nem hivatalos, ez+az...

Névadónk

KárpátiJános

Rólunk

IskolaTörténet

Éves Program

FontosIdőpontok


Kréta

enapló


Elektronikus ügyintézés

tájékoztató

Ökoiskola

ÖrökösCímmel

Határtalanul

ErdélybenJártunk

Menő

Menza


Gergely-nap

Művészeti Fesztivál

Dokumentumok

Letöltés

Támogassa alapítványunkat!

Gödörházy Antal Alapítvány

Székhely: 8315 Gyenesdiás, Kossuth L. u. 91.

Számlaszám: 74500248-10030527

Adószám: 19275880-1-20

Szövegértés Verseny 2019.


Feladatlapok


Eredmények

Szövegértés Verseny 2018.


Feladatlapok


Eredmények

Szövegértés Verseny 2017.


Feladatlapok


Eredmények

Szövegértés Verseny 2015.


Feladatlapok


Eredmények

Szövegértés Verseny 2014.


Feladatlapok


Eredmények

Szövegértés Verseny 2013.


Feladatlapok


Eredmények

Szövegértés Verseny 2012.


Feladatlapok


Eredmények

Szövegértés Verseny 2011.


Feladatlapok


Eredmények 1-4, 5-8

Szövegértés Verseny 2010.


Feladatlapok


Eredmények

A tankönyvellátás rendje

A Kormány 1265/2017. (V.29.) határozata értelmében az általános iskolák minden tanulója térítésmentesen kapja meg a tankönyveket.

Az ingyenes tankönyvellátást iskolánk

tankönyv kölcsönzéssel,

használt tankönyvek biztosításával,

az állami normatíva felhasználásával biztosítja.

1. Az iskolák április 1-jétől április 30-ig adják le alaprendeléseiket. Az újonnan beiratkozó tanulók rendeléseinek rögzítésére, és az esetleges módosítások elvégzésére az iskoláknak május 15. és 2017. június 30. között van lehetőségük.

2. Az iskolák augusztus hónapban kapják meg az alaprendelés során igényelt könyveket.

3. Iskolánkban a tankönyvek kiosztása az első tanítási napon történik.

4. A tanykönyveket szállító KELLO Könyvtárellátó Nonprofit Kft. honlapján elérhető a „Szülői felület”, itt egy regisztráció után lehetőség van a: a diákok adatainak szülők általi ellenőrzésére, az iskolai tankönyv rendelések szülők általi jóváhagyására (a felület használata nem kötelező, az iskolák továbbra is kérhetik a szülői jóváhagyást a korábbiakban megszokott módon), a diákok tankönyv rendeléseinek nyomon követésére

Ha gyermeke iskolát vált: az iskolával egyeztetve kell a váltásból következő, a tankönyveket esetlegesen érintő teendőkről egyeztetni.

Lakcímváltozás: amennyiben (szuloifelulet.kello.hu) weboldalon keresztül kérik személyes adataikban történt változások rögzítését, az iskola erről értesítést kap, de a változást az iskola tankönyvfelelősével is közölniük kell.

Művészeti Iskola

Népi Ének, Iparművészet, Népi Tánc, Drámajáték

Népi Ének

balra szöveg jobbra kép :)

Iparművészet

balra szöveg jobbra kép :)

Népi Tánc

balra szöveg jobbra kép :)

Drámajáték

balra szöveg jobbra kép :)

PályázatosKlikk a képre

TÁMOP-3.3.14.A-12/1-2013-0105 Ökoiskolák testvériskolai kapcsolata a Balaton és a Kisalföld között a természettudatos magatartás fejlesztéséreA pályázat célja olyan projektek megvalósításának támogatása, amelyek az országhatáron belüli ("A" komponens), valamint határon túli és nemzetközi (Európai Unión belüli) testvériskolai kapcsolatok ("B" komponens) kialakításával, közös programok megvalósításán keresztül hozzájárulnak a gyermekek kompetenciájának (szociális, életviteli, kommunikáció, stb.) fejlesztéséhez, ismeretanyaguk bővítéséhez.

A pályázat - a gyermekek kompetenciáinak fejlesztésén túl - olyan intézményközi kapcsolatok kialakítását ösztönzi, amelyek keretében lehetoség nyílik az oktatás, nevelés különböző területein, így a hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű tanulók oktatásával, nevelésével kapcsolatosan szerzett tapasztalatok és jó gyakorlatok megosztására.

A kiírás kifejezetten olyan iskolák kapcsolatfelvételét, programkínálatának bovítését támogatja, ahol hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetu tanulókat nevelnek, oktatnak. A konstrukció lehetoséget teremt a tanulók és pedagógusaik számára arra, hogy a sajátjuktól eltérő életminoségű/helyzetű társakkal kerüljenek együttmuködő kapcsolatba, ezáltal a résztvevő tanulók kompetenciái, köztük szociális kompetenciái fejlődnek. Mindez hozzájárul a tanulmányi eredményeik és iskolai eredményességük javulásához. A közös interakciók során csökken a tanulók előítéletessége.

...

TÁMOP-3.14. Kompetencia alapú oktatás


Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata sikeresen pályázott a TÁMOP 3.1.4-08/2 Kompetencia alapú oktatás, egyenlo hozzáférés - Innovatív intézményekben címmel kiírt uniós pályázatra. A projekt címe: Gyenesdiási innováció a közoktatásban (GYIK) A megnyert összeg: 29 562 368 Ft. Ebből az óvoda 6 692 168 Ft, az iskola 22.870.200 Ft támogatásban részesül. A megvalósítás két feladatellátási helyen történik- az általános iskolában és az óvodában.

A pályázat célja - A kompetencia alapú oktatás módszertanának és eszközeinek széleskörű elterjesztése; - A pedagógusok módszertani kultúrájának korszerusítése; - A tanulók képességeinek és kulcskompetenciáinak egyénre szabott fejlesztése és megerosítése, a meglévo szelektív hatások mérséklése; - Az egyenlő hozzáférés és esélyegyenloség szempontjainak érvényesítése.

A pályázat lehetőséget ad a pedagógusok továbbképzésére, a kompetencia alapú oktatás bevezetéséhez szükséges eszközök megvásárlására, az intézmények közötti hospitálásokra, "jó gyakorlatok" kidolgozására, önálló innováció elkészítésére.

...

TÁMOP-3.14. Kompetencia alapú oktatás


Újabb Európa Uniós pályázat megvalósítása közeleg a végéhez. Az általános iskolában "Pedagógusképzés Gyenesdiáson" (TÁMOP-3.1.5-09/A-2-2010-0459) című pályázat révén két kollégánk további felsőfokú szakképesítést szerez. Inkler Ildikó közoktatásvezetői szakvizsgát tesz, Buzás Attila pedig angol nyelvből mesterképzésen fejezi be tanulmányait. A pályázat célja a pedagógiai kultúra korszerűsítése, mely olyan szakmai területekre készíti fel kollégáinkat, amivel a pedagógiai programunk hatékony minőségi megvalósítását garantálja. Az Európai Unió és Magyar Állam által nyújtott támogatás összege: 7 935 690 Ft.

A "Pedagógusképzés Gyenesdiáson" című pályázaton résztvevő 2 kollégánk befejezte első tanévét. Sikeresen letették vizsgáikat, szigorlataikat, Inkler Ildikó a közoktatási rendszer és szervezettan, illetve sajátos pedagógiai és pszichológiai ismeretek és módszerek tantárgyakból levizsgázott, Buzás Attila pedig angol nyelvből részismereti képzéseit sikeresen teljesítette. Lancz Tamás, projektmenedzser, 2011. szeptember 4.

Projekt közzététele projektzárás előtt

"Pedagógusképzés Gyenesdiáson" című pályázaton Inkler Ildikó és Buzás Attila sikeresen megvédték diplomamunkáikat, majd záróvizsgát tettek. Így Inkler Ildikó közoktatás vezetői szakvizsgát, Buzás Attila pedig mesterfokú angol nyelvtanári képesítést szerzett. Lancz Tamás, projektmenedzser, 2012. augusztus 28.

...

Gyenesdiás Község Önkormányzata 2010. szeptember 1-én indította el a TIOP 1.1.1 projektet. A projekt összköltsége: 11055554 Ft. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult meg. Az eszközbeszerzés a várvölgyi tagintézményben: 2457560 FT, a gyenesdiási székhely intézményben: 7492500 Ft összegű ráfordítást jelentett. A kedvezményezett a TIOP-1.1.1-07/1-2008-0883-as azonosító jelű pályázatával jelentős mértékben fejlesztette az intézményfenntartó társulás intézményeinek informatikai feltételrendszerét. A beszerzésre kerülő eszközök és szoftverek lehetővé teszik a pedagógusok számára az IKT-val támogatott oktatási környezet kialakítását, a digitális tartalmak tanulási folyamatba történő integrálását, melynek köszönhetően a frontális órák kölcsönösen együttműködővé, interaktívvá, élvezetesebbé válhatnak. Az informatikai eszközök biztos és tudatos használata ma már olyan alapvető készség, ami lehetőséget ad az önálló ismeretszerzésre, hiszen a digitális kompetenciák fejlesztésével a hangsúly a tudás egyéni elsajátítására helyeződik, megfelelő alapot nyújtva ezzel az élethosszig tartó tanuláshoz.

Az eszközökön kívül a támogatás biztosította a pedagógusok oktatását is, hiszen nekik is meg kell ismerkedniük az interaktív táblával, annak lehetőségeivel, használatával, módszertanával, hogy az eddig alkalmazott saját pedagógiai eszköztárukba hatékonyan be tudják illeszteni az IKT eszközöket. A képzések 2x40 óra időtartalommal valósultak meg a feladatellátási helyeken. A projekt megvalósításához a projektmenedzsmenti feladatok ellátására megbízási szerződés keretében 1 fő projektmenedzser, 1 fő pénzügyi vezető került alkalmazásra. Gyenesdiás nagyközség Önkormányzata "C" típusú tájékoztató tábla kihelyezésével, sajtóközlemény kiküldésével, fotódokumentáció készítésével, honlapon történő utalással, média-megjelenések elemzésével és zárórendezvény megszervezésével, a projektről szóló kiadvány elkészítésével biztosította a projektben vállalt nyilvánosság tájékoztatásával kapcsolatos kötelezettségeit. A projekttel kapcsolatosan az intézmények vállalták, és megvalósították a következő indikátorokat: Az IKT eszközökkel tanított oktatási órák aránya: 30 % IKT alapú mérés-értékelés aránya: 30% IKT eszközökkel rendelkező tantermek aránya: 40% Az önkormányzat és az intézmény eddigi sikeres pályázatainak köszönhetően a vállalt indikátorokat jelentős mértékben túlteljesíti mindegyik feladatellátási hely. Fontos hangsúlyozni, hogy elkészült az IKT stratégia, amely hosszútávra határozza meg az IKT fejlesztés tartalmi kereteit. A dokumentum az intézmény alapdokumentumai közé tartozik..

...

TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0004


Európai Uniós pályázat megvalósítása zajlik az intézményben, melynek címe: "Hálózati együttműködés - referencia intézmény".

A pályázat célja, hogy a referencia értékű működései és pedagógiai gyakorlattal rendelkező közoktatási intézmények - intézményi fejlesztési tervük alapján - felkészüljenek nevelési-oktatási gyakorlatuk továbbadására, elterjesztésére, megismertetésére, illetve ezzel segítsék más közoktatási intézmények értékelvű szakmai fejlesztő tevékenységét.

A pályázat megvalósítói: Inkler Ildikó, Nyiri Istvánné, Varga-Vajda Renáta, Kocsa János.A pályázat megvalósítása során intézményünkben kialakul a referencia-intézményi működéshez szükségeshez szervezeti, oktatásszervezési, és szolgáltatásszervezési feltételrendszer.

...

Innováció a Közoktatásban


Tantárgytömbösített oktatás és moduláris oktatás a matematikai logika kompetenciaterületen

A tanulói motiváció hatása a tanulói teljesítményekre

ÖKO-napok önálló innováció

Tantárgytömbösítés programtanterve és tanmenete szövegértés, szövegalkotás kompetenciaterület 5.

BEGY napok

Csodálatos Csapatunk

csak csattints :)

Kapcsolat

Gyere, hívj, írj, üzenj...